Kilpailutöiden arvostelukriteerit (yht. 100 pistettä)


Image

Tavoitteisiin vastaaminen 15 p

 • Tehtävänannon mukaisuus
 • Kattavuus ja laajuus
 • Tarkastelu eri näkökulmista
 • Käyttäjäkeskeisyys
 • Vaikuttavuus
Image

Innovatiivisuus ja näkemyksellisyys 25 p

 • Uutuusarvo
 • Innovatiivisuus ja huomioarvo
 • Muokattavuus
 • Monikäyttöisyys
 • Asiantuntevuus
 • Huomioitujen muutosten ja vaikutusten monipuolisuus
 • Luovuus
Image

Työryhmätyöskentely 10 p

 • Joukkueen roolitus
 • Osallistuminen
 • Tiimihenki ja välittäminen
Image

Median hyödyntäminen 10 p

 • Sosiaalisen median käyttö
 • Julkisuus
 • Yhteistyö median edustajien kanssa
Image

Toteutettavuus 10 p

 • Tekninen toteutettavuus
 • Idean laajennettavuus
 • Taloudellisuus
Image

Saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen analyysi 10 p

 • Hyväksyttävyys
 • Kestävä kehitys
 • Saavutettavuus
Image

Raportointi 10 p

 • Yleisilme
 • Selkeys ja havainnollisuus
 • Visuaalisuus
 • Kattavuus
 • Omaperäisyys
 • Esittämistavan kekseliäisyys ja tarinallisuus
 • Käytetyt menetelmät ja lähteet (niiden ilmoittaminen)
Image

Esitys 10 p

 • Selkeys
 • Innostuneisuus
 • Käytetyt havainnollistamiskeinot
 • Ajanhallinta