Tuomaristo


Image

Ari Varonen

Ari johtaa Joensuun kaupunkiympäristön toimialaa. Toimialan keskeisiä tehtäviä on huolehtia kaupungin toimitila-, maa- ja infraomaisuudesta, vastata tilojen ja kaupunkiympäristön käytettävyydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä sekä edistää kaupungin kehittämistä. Ari on työskennellyt erilaisissa yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen liittyvissä tehtävissä valtionhallinnossa ja Joensuun kaupungilla yhteensä yli 35 vuoden ajan.

Image

Petja Vuojärvi

Olen 31-vuotias Joensuun Kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja. Ammatiltani olen Karelia Golfin toimitusjohtaja. Vapaa-aika kuluu kesäisin golfin ja motocrossin parissa, syksyisin metsästäessä ja talvisin moottorikelkkaillessa

Image

Jyri Mustonen

Jyri työskentelee Väylävirastossa liikennettä ja maankäyttöä yhteen sovittavien liikennejärjestelmäsuunnitelmien parissa. Toisena työtehtävänä on eri EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen väylien kehittämisessä. Hänellä on pitkä kokemus tienpidon eri osa-alueilta.

Image

Jani Karhu

Jani toimii yliopiston lehtorina Historian- ja maantieteiden laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Janin erikoisalaa ovat muun muassa kaupunki-, alue- ja ympäristöhistoria sekä matkailun historia. Työssään hän on perehtynyt esimerkiksi kaupunkitilan muutokseen, esikaupunkien kehitykseen sekä kaupunkisuunnitteluun liittyviin ilmiöihin.Raija Ruusunen

Image

Inna Ampuja

Inna toimii ryhmäpäällikkönä Kestävä kaupunkikehitys -yksikössä Rambollilla. Inna työskentelee asiantuntijana ja projektipäällikkönä kaupunki- ja aluekehityksen projekteissa. Inna on taustaltaan aluetieteilijä ja palvelumuotoilija, ja Rambollille hän päätyi osallistuttuaan opiskelijana ensimmäiseen 72h liikennehaasteeseen Tampereella 2015.