Etusivu

Yleissuunnitelma

Asemakaava

Ympäristövaikutusten arviointi

Yhteystiedot

 

 

 
     
 

Ajoksen sataman laajentaminen, ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 22.10. alkaen. Ympäristövaikutusten arvioinnin yleisötilaisuus pidetään 28.10.2010 klo 18.00 alkaen Kemin kulttuurikeskuksen pienauditoriossa, osoitteessa Marina Takalon katu 3.

 

Kemin Satama on käynnistänyt Ajoksen satamaa koskevan yleissuunnittelun, jonka tavoitteena on turvata sataman kuljetus- ja lastauskapasiteetin riittävyys seuraavien vuosikymmenien aikana sataman kautta.

Sataman tavaraliikenteeseen odotetaan tulevaisuudessa voimakasta kasvua Pohjois-Skandinavian ja Lapin alueelle suunniteltujen kaivoshankkeiden vuoksi. Ajoksen sataman laajennus käsittää ensisijaisesti kaivosteollisuuden käyttöön tulevan uuden satamanosan rakentamisen nykyisen öljysataman ympäristöön vanhan satama-alueen itäpuolelle, malmien ja malmirikasteiden käsittelyyn ja ahtaukseen tarvittavien satamalaitteiden sekä välivarastojen rakentamisen sekä erillisen malmiterminaalin rakentamisen satama-alueen pohjoispuolelle soranotto- ja pienteollisuusalueelle.

Sataman laajennuksen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyssä. Tarkasteltavaan hankekokonaisuuteen kuuluvat em. satamarakennustyöt, hankkeen yhteydessä suoritettavat maantäytöt ja ruoppaukset sekä liikenneyhteyksien rakentaminen uusille satama- ja terminaalialueille.

 

 

 
26.10.2010 Ramboll / Kaavoitus