Etusivu

Yleissuunnitelma

Asemakaava

Ympäristövaikutusten arviointi

Yhteystiedot

 

 

 
     
 

Ympäristövaikutusten arviointi


Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Arvioinnin tarkoituksena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä muun muassa:
• Rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot
• Kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut
• Kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet
• Arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset
• Selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet
• Selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus
• Esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi
• Järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia tahoja

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin on tehnyt hankkeesta vastaavan toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.

Arviointiselostus on nähtävillä 22.10. alkaen. Ympäristövaikutusten arvioinnin yleisötilaisuus pidetään 28.10.2010 klo 18.00 alkaen Kemin kulttuurikeskuksen pienauditoriossa, osoitteessa Marina Takalon katu 3.

 

Aineistot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (8,1 Mb)

Liiteraportit ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (15,9 Mb)

 

Lisätietoja YVA-menettelystä ympäristöhallinnon sivuilta


 

 
26.10.2010 Ramboll / Kaavoitus