Etusivu

Yleissuunnitelma

Asemakaava

Ympäristövaikutusten arviointi

Yhteystiedot

 

 

 
     
 

Yleissuunnitelma

Kemin Satama on käynnistänyt Ajoksen satamaa koskevan yleissuunnittelun, jonka tavoitteena on turvata sataman kuljetus- ja lastauskapasiteetin riittävyys seuraavien vuosikymmenien aikana sataman kautta. Sataman tavaraliikenteeseen odotetaan tulevaisuudessa voimakasta kasvua Pohjois-Skandinavian ja Lapin alueelle suunniteltujen kaivoshankkeiden vuoksi. Ajoksen sataman laajennus käsittää ensisijaisesti kaivosteollisuuden käyttöön tulevan uuden satamanosan rakentamisen nykyisen öljysataman ympäristöön vanhan satama-alueen itäpuolelle, malmien ja malmirikasteiden käsittelyyn ja ahtaukseen tarvittavien satamalaitteiden sekä välivarastojen rakentamisen sekä erillisen malmiterminaalin rakentamisen satama-alueen pohjoispuolelle soranotto- ja pienteollisuusalueelle. Sataman laajennuksen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyssä. Tarkasteltavaan hankekokonaisuuteen kuuluvat em. satamarakennustyöt, hankkeen yhteydessä suoritettavat maantäytöt ja ruoppaukset sekä liikenneyhteyksien rakentaminen uusille satama- ja terminaalialueille.

Hankkeen suunnittelualue sijoittuu Ajoksen länsiosiin nykyisen öljysataman ympäristöön sekä sen edustan matalille merialueille Siikamatalan ja Inakarin vesialueille. Hankkeen yhteydessä joudutaan hankevaihtoehdosta riippuen suorittamaan verraten suuria maantäyttö- ja ruoppaustöitä, jotka voivat vaikuttaa mm. ympäröivien alueiden luontoon ja virkistyskäyttöön. Rakentamistoimien lisäksi sataman laajentaminen lisää osaltaan laiva-, raide- ja maantieliikennemääriä Ajoksen alueella, jotka voivat osaltaan aiheuttaa ympäristövaikutuksia.

Aineistot:

Alustava yleissuunnitelma, teksti

Alustava yleissuunnitelma, piirustukset (4,0 Mb)

 


 

 
26.10.2010 Ramboll / Kaavoitus