Etusivu  Aikataulu  Töiden arvostelu  Kilpailun säännöt  Palkinto  Tuomaristo  Alustukset  Kilpailutyöt  Yhteystiedot  

Kilpailutöiden arvostelukriteerit

  Työryhmätyöskentely 10 p
  Joukkueen roolitus
  Osallistuminen
  Tiimihenki ja välittäminen

  Tavoitteisiin vastaaminen 20 p
  Tehtävänannon mukaisuus
  Kattavuus ja laajuus
  Tarkastelu eri näkökulmista
  Käyttäjäkeskeisyys
  Vaikuttavuus

  Innovatiivisuus ja näkemyksellisyys 20 p
  Uutuusarvo
  Innovatiivisuus ja huomioarvo
  Muokattavuus
  Monikäyttöisyys
  Asiantuntevuus
  Huomioitujen muutosten ja vaikutusten monipuolisuus
  Luovuus

  Median hyödyntäminen 10p
  Sosiaalisen median käyttö
  Julkisuus
  Yhteistyö median edustajien kanssa

  Toteutettavuus 20 p
  Tekninen toteutettavuus
  Idean laajennettavuus
  Hyväksyttävyys
  Taloudellisuus
  Kestävä kehitys

  Raportointi 10 p
  Yleisilme
  Selkeys ja havainnollisuus
  Visuaalisuus
  Kattavuus
  Omaperäisyys
  Esittämistavan kekseliäisyys ja tarinallisuus
  Käytetyt menetelmät ja lähteet (niiden ilmoittaminen)

  Esitys 10 p
  Selkeys
  Innostuneisuus
  Käytetyt havainnollistamiskeinot
  Ajanhallinta