Etusivu  Aikataulu  Töiden arvostelu  Kilpailun säännöt  Palkinto  Tuomaristo  Alustukset  Kilpailutyöt  Yhteystiedot  

Tuomaristo

Markus Holm toimii suunnitteluyksikön päällikkönä Vantaan kaupunkiympäristön toimialan Kadut ja puistot palvelualueella. Suunnitteluyksikkö vastaa kaupungin liikenteen, katujen ja puistojen suunnittelusta. Markus valmistui liikennetekniikan diplomi-insinööriksi 2006 Teknillisestä korkeakoulusta.

Pauliina Kuronen on liikennealan lehtori HAMK:sta. Hän on aiemmin työskennellyt pitkään Espoon kaupungilla vastaten siellä liikenneväylien suunnittelusta ja vetänyt vuosia mm. Raide-Jokeri-hanketta. Pauliina on liikennealan DI, joka on työskennellyt yli 15 vuotta alalla erilaisten liikennesuunnittelutehtävien parissa.

Jouni Ojala toimii Aalto-yliopistossa rakennetun ympäristön laitoksella yliopisto-opettajana. Hän on koulutukseltaan liikennetekniikan ja maankäytön suunnittelun diplomi-insinööri ja hänellä on pitkä kokemus alan yliopisto-opetuksesta ja täydennyskoulutuksesta, erityisesti harjoitustehtävien ja projektitöiden ohjauksesta ja arvioinnista.

Elias Willberg edustaa Helsingin yliopistoa tuomaristossa ja hän on väitöskirjatutkija Digital Geography Lab tutkimusryhmässä Helsingin yliopiston maantieteen osastolla. Hänen työnsä tarkastelee kestävää ja terveellistä kaupunkiliikkumista keskittyen erityisesti aktiivisen liikkumisen mahdollisuuksiin kävellen ja pyöräillen sekä aktiivista liikkumista tukevien liikkumisympäristöjen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen. Elias hyödyntää työssään useita uudenlaisia massa-aineistoja esimerkiksi matkapuhelimista ja kaupunkipyöristä. Aiemmin hän on tutkinut Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän ja sen käyttäjien liikkumisrakenteita ja tasa-arvoa. Vuonna 2019 hän oli pääsihteerinä järjestämässä kansainvälistä liikkumis- ja liikenneaiheista ”NECTAR 2019: Towards Human Scale Cities-Open and Happy” konferenssia Helsingissä. Elias on innolla mukana 72 tunnin liikennehaasteen tuomaristossa ensimmäistä kertaa. Hän toivoo näkevänsä laaja-alaisesti eri näkökulmat ja liikkujat huomioivia kilpailutöitä, jotka kestävät kriittisenkin tarkastelun.”

Pia Kiviharju toimii Laurea-ammattikorkeakoulussa aluepalvelupäällikkönä ja hänen vastuullaan on Laurean kumppanitoiminnan edistäminen yhdessä kolmen muun aluepalvelupäällikön kanssa. Aktiivinen kumppanitoiminta on Laurean menestystekijä ja keskeinen toiminnan kohde. Kumppaniyhteistyöllähalutaan varmistaa kumppaneiden kanssa monipuolinen, laaja-alainen ja pitkäaikainen yhteistyö, josta hyötyvät kaikki niin opiskelijat, yhteistyökumppanit, sidosryhmät kuin Laurean henkilöstökin. Pia on palveluliiketoiminnan asiantuntija ja tehnyt pitkän uran ennen Laurealle siirtymistään useassa isossa palveluyrityksessä. Tätä osaamistaan hän on hyödyntänyt Laureassa ensin lehtorina ja nyt kuuden vuoden ajan aluepalvelupäällikkönä toimiessaan innovatiivisissa hankkeissa ja verkostoissa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Erityisesti palvelumuotoilun hyödyntäminen palvelukonseptien kehittämisessä on Pian intohimo. Tuomaritehtäväänsä Pia odottaa innokkaana ja toivoo tuovansa oman asiakasymmärrykseen perustuvan näkökulmansa tuomarointiin.

Inna Ampuja toimii Rambollilla projektipäällikkönä Kestävä kaupunkikehitys -yksikössä. Inna työskentelee käyttäjälähtöisen kaupunkisuunnittelun asiantuntijana monialaprojekteissa, ja on taustaltaan aluetieteilijä ja palvelumuotoilija. Rambollille hän päätyi osallistuttuaan ensimmäiseen 72h liikennehaasteeseen Tampereella 2015.

Emmi Pasanen on Vantaan kaupungin liikenteen kehittämispäällikkö. Emmi vastaa yhdessä tiiminsä kanssa Vantaan liikennejärjestelmäsuunnittelusta eli esimerkiksi yleiskaavatason liikennesuunnittelusta, eri kulkumuotojen edellytyksistä, liikennetiedon tuottamisesta ja liikenteen vaikutusten arvioinnista sekä seudullisesta yhteistyöstä. Vantaalla Emmi on työskennellyt vuodesta 2006, aluksi yksityiskohtaisemmissa suunnittelutehtävissä ja nykyisin enemmän strategisen tason monipuolisissa liikennejärjestelmäsuunnittelun tehtävissä. Erityisesti kestävän liikkumisen edistäminen ja uudenlaisten liikkumisratkaisujen etsiminen ovat yhä enemmän kiinnostuksen kohteena Vantaan strategian suuntaviivojen mukaisesti. Osallistujilta Emmi toivoo erityisesti luovia ja rohkeita ratkaisuja sekä vanhojen käytäntöjen haastamista. Emmi odottaa innolla ideoita siitä, miten liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelun keinoin Vantaasta saataisiin entistä parempi kaupunki asukkaille, työntekijöille ja ihan kaikille Vantaalla liikkujille.

Virpi Mamia on yleiskaava-arkkitehti ja edustaa tuomaristossa Vantaan kaupungin yleiskaavoitusta. Hänellä on pitkä kokemus kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvistä tehtävistä. Virpi toteaa tuomarintehtävästään seuraavaa ”Odotan suurella mielenkiinnolla tulevia ehdotuksia Vantaalle. Erityisesti toivon näkeväni kisassa innovatiivisia ideoita ja monialaisia näkökulmia kaupunkien kestävyyden kehittämiseen liittyen.”

Aimo Huhdanmäki edustaa tuomaristossa Väylävirastoa.