Turun Seudun Jätehuollon kotisivulle www.tsj.fi

 

 

 

 

Etusivu

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten
arviointiselostus

Vuorovaikutus

Yhteystiedot

In English

På svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

Uuden jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointi

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisölle tiistaina 19.3.2013
Raision kaupungin valtuustosalissa, os. Nallinkatu 2, Raisio, alkaen klo17.30 ja keskiviikkona 20.3.2013 Turun Kristillisen opiston auditoriossa, os. Lustokatu 7, Turku, alkaen klo 17.30.

 

Turun Seudun Jätehuolto Oy on käynnistänyt jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Tällä YVA -hankkeella pyritään luomaan mahdollisuudet jätteen energiahyötykäytön jatkumiselle, jätteen käsittelyn läheisyysperiaatteen mukaisesti Turun seudulla.
Jätevoimalahankkeella toteutetaan valtakunnallisen jätesuunnitelman (VALTSU) tavoitteita ja Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaa vuoteen 2020. Hankkeella vastataan myös Turun seudun kuntien jätepolitiikan tavoitteisiin. Jätevoimalan toteuttaminen edellyttää ympäristövaikutusten (YVA) arviointia. Uuden jätevoimalan tehtävänä olisi toimia Turun kaukolämpöverkon peruskuormalaitoksena ja tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon.

YVA-selostus on valmistunut. Selostus on nähtävillä 30.4. saakka, johon mennessä mielipiteitä ja lausuntoja voi antaa yhteysviranomaiselle: Varsinais-Suomen ELY –keskus, osoite PL 523, Itsenäisyydenaukio 2, 20101 Turku.

Tiivistelmä (0,4 Mb)

Sammandrag (0,4 Mb)

Summary (0,4 Mb)

 

Tämän hankkeen tiedot ELY-keskuksen sivuilla

 

 

 

 

 
19.3.2013 Ramboll