Turun Seudun Jätehuollon kotisivulle www.tsj.fi

 

 

 

 

Etusivu

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten
arviointiselostus

Vuorovaikutus

Yhteystiedot

In English

På svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista on saatavissa seuraavilta tahoilta:

 

Turun Seudun Jätehuolto Oy
Ajurinkatu 2
20100 Turku
Yhteyshenkilö:
Päivi Mikkola
Puh. 020 728 2112
etunimi.sukunimi@tsj.fi


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Itsenäisyydenaukio 2
PL 523
20101 Turku
Yhteyshenkilö:
Seija Savo
puh. 020 636 0060
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Ramboll Finland Oy
Ylistönmäentie 26
40500 Jyväskylä
Puh. 020 755 7170
Yhteyshenkilö:
Joonas Hokkanen
Puh. 0400 355 260
etunimi.sukunimi@ramboll.fi


 

 
13.3.2013 Ramboll