Turun Seudun Jätehuollon kotisivulle www.tsj.fi

 

 

 

 

Etusivu

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten
arviointiselostus

Vuorovaikutus

Yhteystiedot

In English

På svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

På svenska

Projektöversikt över miljökonsekvensbedömningen av avfallskraftverket,  september 2012.

pdf Översikt över miljökonsekvensbedömningen av avfallskraftverket (4,4, Mb)

 

 

Det finns ett sammandrag av MKB-bedömningsprogrammet på svenska.
pdf Miljökonsekvensbedömningsprogram för energiutvinning ur avfall (6 Mb)

 

 

Det finns ett sammadrag av MKB-beskrivningen på svenka.

pdf Miljökonsekvensbeskrivningen för energiutvinning ur avfall (10 Mb) 

 

 

 
13.3.2013 Ramboll