Turun Seudun Jätehuollon kotisivulle www.tsj.fi

 

 

 

 

Etusivu

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten
arviointiselostus

Vuorovaikutus

Yhteystiedot

In English

På svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

Vuorovaikutus

Hankkeen vuorovaikutus sisältää tiedottamista, tiedonhankintaa osallisilta, osallistumista sekä yhteistyötä niin viranomais- kuin asukastahojen kanssa.

 

Asukaskysely lokakuussa 2012

Lokakuussa selvitetään kyselytutkimuksen avulla asukkaiden käsityksiä hankkeen vaikutuksista Topinojan ja Palovuoren ympäristöön ja ihmisiin. Vastaajilta kysytään käsityksiä hankkeen lähiympäristön nykytilasta, merkityksestä ja käytöstä sekä eri vaihtoehtojen aiheuttamista vaikutuksista.
Kyselyn saajat poimittiin satunnaisotannalla väestötietorekisteritiedoista lähimpiä asukkaita vahvasti painottaen. Kysely on lähetetty lähes kaikkiin talouksiin noin 1 km säteellä Topinojan ja Palovuoren hankealueista, satunnaisesti 40 prosentille talouksia 1-2 km säteellä ja koillisessa 3-3,5 km säteellä sekä n. 10 prosentille talouksia 3-3,5 km säteellä kaakossa, lounaassa ja luoteessa. Näistä talouksista on poimittu satunnaisesti yksi täysi-ikäinen vastaaja. Kaikkiaan kyselyitä on postitettu 1500. Väestörekisteristä ei saada aivan kaikkien talouksien tietoja mm. suoramarkkinointikieltojen tai kuolinpesien epäselvyyksien vuoksi. Otantaan osuneille vieraskielisille lähetettiin englanninkielinen kysely ja ruotsinkielisille ruotsinkielinen kysely.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään lähtötietona ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja TSJ julkaisee yhteenvetoja niistä mm. hankkeen internetsivuilla. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Kyselyn mukana lähetettiin tilannekatsaus hankkeesta ja tähän mennessä tehdyistä vaikutusarvioinneista.


Linkki hankeyhteenveto syyskuu 2012 (3,3 Mb)

pdf Översikt över miljökonsekvensbedömningen av avfallskraftverket (4,4, Mb)

Summary of the Project September 2012 (4,8 mb)

 

Toiset asukastyöpajat syyskuussa 2012

Toiset asukastyöpajat hankealueiden lähiasukkaille ja muille toimijoille järjestettiin 26.9.2012 Raisiossa ja 27.9.2012 Turussa.
Toisissa vaikutustyöpajoissa tutustuttiin hankkeen siihen mennessä tehtyihin vaikutusarvioihin sekä keskusteltiin erityisesti ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista.

pdf Asukastyöpajat ja tutustumiskäynnit muistio 26. ja 27.9.2012 (0,3 Mt)

pdf Työpajan hanke-esittely 26. ja 27.9.2012 (5,3 Mt)

 

Ensimmäiset asukastyöpajat ja tutustumiskäynnit toukokuussa 2012

Uuden jätevoimalan vaihtoehtoisille sijoituspaikoille järjestettiin tutustumiskäynnit 14.5.2012 Palovuoren alueelle Raisioon ja 15.5.2012 Topinojan jätekeskukseen Turkuun.

Ensimmäisissä työpajoissa keskusteltiin hankkeesta sekä voimaloiden lähiympäristön nykytilasta, merkityksestä ja käytöstä. Työpajat järjestettiin heti tutustumiskäyntien jälkeen.

pdf Työpajan hanke-esittely Raisio 14.5.2012 (2,6 Mt)

pdf Työpajan hanke-esittely Turku 15.5.2012 (1,9 Mt)

pdf Asukastyöpajat ja tutustumiskäynnit muistio 14. ja 15.5.2012 (1,4 Mt)

 

Yleisötilaisuudet tammikuussa 2012

Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin yleisölle Raisiossa 17.1.2012 ja Turussa 19.1.2012. Ohessa yleisötilaisuuksien esitysmateriaalit.

 

YVA-menettely hankkeissa, Seija Savo, ELY-keskus (0,2 Mt)

Hanke-esittely, Päivi Mikkola, TSJ (0,5 Mt)

Ympäristövaikutusten arviointi, Joonas Hokkanen, Eero Parkkola, Ramboll (1,6 Mt)

 

Syksyllä 2012 järjestetään yleisötilaisuudet, joissa esitellään yleisölle ympäristövaikutusten arviointiselostusta.


Tiedotteet

Hankkeen aloitustiedote julkaistiin lokakuussa 2011

Tiedote lokakuu 2011

 

 

 
18.10.2012 Ramboll