english

Etusivu

Taustat ja tavoitteet

Projektin osapuolet

Projektin pilotit

Verkostoituminen

Yhteystiedot


Uutiset

Projektin dokumentit

Galleria


UPACMIC - LIFE12 ENV/FI/000592


Sivutuotteiden ja vaihtoehtoisten rakennusmateriaalien hyödyntäminen kaivosten suojarakenteissa

Mikä?

UPACMIC-hankkeen (Utilisation of by-products and alternative construction materials in new mine Construction, LIFE12 ENV/FI/000592) tavoitteena on käyttää vaihtoehtoisia rakennusmateriaaleja uusissa kaivoshankkeissa ja jo olemassa olevien kaivosten ennallistamisessa.

Miten?

Hankkeessa hyödynnetään erilaisia jäte- ja sivutuote-materiaalien sekoituksia, joiden käytöstä on jo kokemuksia infrarakentamisen kehittämisprojekteista. Tässä UPACMIC -hankkeessa ko. teknologiaa sovelletaan ensimmäistä kertaa kaivosteollisuudessa.

UPACMIC projektivideo

Miksi?

Vaihtoehtoisilla materiaaleilla voidaan korvata uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten harju- ja moreeniainesta sekä kaupallisia eristemateriaaleja, kuten bentoniittituotteita ja geosynteettisiä materiaaleja.

Kuka?

UPACMIC-hanketta koordinoi Ramboll Finland Oy ja partnereina toimivat Fortum Waste Solutions Oy sekä Skarta Finland Oy.

Hanketta rahoittaa EU LIFE+ Environment Policy & Governance -ohjelma sekä Ympäristöministeriö.

Milloin?

1.7.2013-31.08.2022

Muuta

Hanke on askel eteenpäin kohti EU:n jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäytön tavoitteiden täyttymistä. UPACMIC -hankkeen myötävaikutuksena on tarkoitus tunnistaa uusia, innovatiivisia ratkaisuja, kuten älykkäitä materiaaliseoksia joilla on positiivisia puskuriominaisuuksia, ja hyödyntää näitä mahdollisina vaihtoehtoisina materiaaleina kaivosjätteiden varastoalueiden rakentamisessa ja sulkemisessa.

Pääasialliset sivutuotteet, joita hankkeessa tutkitaan, ovat voimalaitosten lentotuhkat, paperiteollisuuden kuitusavet, kipsi sekä valimohiekat. Näillä materiaaleilla on aktiivinen neutralointi- ja/tai tiivistymisominaisuus ja niitä on menestyksekkäästi hyödynnetty muilla teollisuuden aloilla pienemmässä mittakaavassa. Rikastushiekan varastointirakenteet ja alueiden ennallistaminen aiheuttavat kaivosteollisuuden suurimmat investointikustannukset ja myöhemmin myös sulkemiskustannukset. Tämän hankkeen tavoitteena on löytää keinoja parantaa em. rakenteiden turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia, samalla vähentäen niiden kustannusvaikutuksia.

 

 

 

 

 

Copyright Ramboll Finland Oy 2022