english

Etusivu

Taustat ja tavoitteet

Projektin osapuolet

Projektin pilotit

Verkostoituminen

Yhteystiedot


Uutiset

Projektin dokumentit

Galleria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPACMIC - LIFE12 ENV/FI/000592


Projektin pilotit

Pintasuojarakenteet

Pintasuojarakenteita on testattu Pyhäsalmen kaivoksella 2016 kenttätesteillä. 2017 käynnistyi Hituran suljettavan kaivoksen I vaiheen rakentaminen, jossa pilotoitiin ensimmäistä kertaa Suomessa kuitusaven käyttöä kaivosympäristössä. Rakentamisesta vastasi Fortum Waste Solutions Oy ja työtä valvoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lue lisää pintasuojarakenteen pilotista

Pintasuojarakennetta pilotoitiin myös Hituran II vaiheessa esimurska-alueen sulkemisessa. Rakentamisessa hyödynnettiin kaivosalueelta saatavaa savea, jolla korvattiin moreenin käyttöä. Rakentaminen toteutettiin kesällä 2021 ja siitä vastasi Skarta Finland Oy.

Pohjasuojarakenteet

Eristysrakenteiden pilotointi toteutettiin Kuopion Sorsasalossa 2020-2022, jossa Hiturasta muodostuvaa vesienkäsittelyn sakkaa ja teollisuuden sivutuotteita hyödynnetään pystyeristysseinämän rakentamisessa. Pilotoinnista vastasi Fortum Waste Solutions Oy.

Reaktiivinen rakenne

Reaktiiviset rakenteet pilotoitiin Hiturassa 2021. Pilotoinnin aikana toteutettiin kaksi rakennetta:

Rakenne 1:

Uusiomateriaalien käyttö kaksivaiheisessa vesienkäsittelyssä. Ensimmäisessä vaiheessa veden pH:ta nostetaan kalkkikivipadolla. Toisessa vaiheessa vesi virtaa geopolymeerisuodattimen läpi.

Rakenne 2:

Pilotointi koostuu kahdesta altaasta, joiden pohjalle sorakerrosten väliin asennettiin reaktiiviset matot, joiden läpi vesi suotautuu painovoimaisesti.

Suunnittelun ja materiaalitestauksen toteutti Ramboll Finland Oy yhteistyössä KAIVASU-hankkeen kanssa. Pilotoinnin seurannasta ja vesinäytteiden analysoinnista vastasi Feasib Analytics. Rakentamisesta vastasi Skarta Finland Oy ja raportoinnista Ramboll Finland Oy.

Reaktiivisten rakenteiden seuranta jatkuu UPACMIC hankkeen jälkeen Feasib Analytics:n toimesta.

Katso kuvia galleriasta

Copyright Ramboll Finland Oy 2022